SKAL SATSE MER PÅ YRKESFAG. MER PENGER TIL PROSJEKT PÅ GLEMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE

20130813-074904.jpg
FOTO : Illustr..

5 MILLIONER EKSTRA
Østfold fylkeskommune melder at de har fått over 5 millioner kroner i støtte fra kunnskapsdepartementet for å satse mer på yrkesfag. – Dette er vi er veldig glade for, sier Inger-Christin Torp, leder for opplæring-, kultur- og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune.

FORSØK I HALDEN
I fjor prøvde Halden videregående skole ut en ordning hvor elever som ikke hadde fått tilbud om læreplass, og som ikke kvalifiserer til påbygning til generell studiekompetanse, fikk tilbud om å begynne i en klasse hvor man jobbet mer individuelt og målrettet inn mot hver enkelt elev, slik at man på den måten lettere kunne hjelpe eleven til å få læreplass eller fullføre videregående opplæring.

POSITIVE RESULTATER
– Ordningen har gitt gode resultater. Flere av elevene som deltok i ordningen på Halden videregående fikk læreplass innen utgangen av skoleåret, og andre elever har fått forbedret karakterene sine og økt kompetansen sin, sier Torp.

GLEMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE
Nå har Østfold fylkeskommune fått støtte av kunnskapsdepartementet til å fortsette, og utvide, ordningen. Totalt har fylkeskommunen mottatt 200 000 kroner i oppstartsmidler, samt 70 000 kroner per elev. Tilbudet skal nå bli utvidet til Askim-, Borg-, Malakoff- og Glemmen videregående skole, i tillegg til Halden videregående skole. – Totalt har fylkeskommunen fått tildelt penger til 75 elever, men vi ønsker å øke antallet, slik at totalt 100 elever kan komme inn under denne ordningen i Østfold, sier Torp.

Saken er basert på innhold du kan lese mere om her.