Til Hvile

20130902-144952.jpg

Til Hvile
Livet består av en start, og en avslutning. Fredrikstadavisa tenker at vi som er de nærmeste,
eller som kjenner noen som ikke lenger er blant oss, bør få tilgang til informasjon om dødsfall
uten og må måtte betale en avis for for det. Det tenker vi bør være unødvendig. De fleste av
oss av har mista folk vi veldig glad i. Her er en oversikt fra Fredrikstad Tingrett over innmeldte
dødsfall den siste uka.

20130902-150326.jpg

Info
Til Hvile er gjort mulig gjennom data fra Fredrikstad Tingrett, og blir presentert i Fredrikstadavisa på mandager.