november 25

Bevæpning fra i dag

IMG_2192.JPG
#Blålys
#riks

Bevæpning fra i dag

Uniformert mannskap i vakt- og beredskapstjeneste er fra i dag bevæpnet med pistol.

Årsak

Årsaken er trusselvurderingen fra PST der personell fra forsvar og politi blir utpekt som mulige terrormål. I forrige uke sendte Politidirektoratet en anbefaling om bevæpning til justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Ga samtykke

Fredag ga JD samtykke til at politiet for en periode på inntil fire uker kan bevæpne uniformert innsatspersonell. Politidirektøren besluttet bevæpning i brev sendt politimestere og særorgansjefer i går. Det er uniformert personell i kategoriene IP1, 3 og 4 som skal bære våpen i det daglige inntil videre.

5800 er godkjent for våpentjeneste

I dag er det ca. 5800 mannskaper i politiet som er godkjent for våpentjeneste.

[ innholdsbasert via politi.no ]