november 25

Seks av ti bruker sosiale medier i arbeidstiden

IMG_5635.JPG

Seks av ti bruker sosiale medier i arbeidstiden

På norske arbeidsplasser går det mye i Facebook, Instagram og LinkedIn. Seks av ti bruker sosiale medier mens de er på jobb, og over 40 prosent av dem er på sosiale medier privat over en halv time hver dag.

Det viser en ny Work Life-undersøkelse om sosiale medier og jobb fra ManpowerGroup.

Ifølge undersøkelsen er det langt flere som bruker sosiale medier privat enn jobbrelatert i arbeidstiden. 44 prosent oppgir at den jobbrelaterte bruken av sosiale medier er gjort unna på ti minutter, mens den private bruken av sosiale medier tar lengre tid. Hele 13 prosent sier de bruker sosiale medier privat opp mot en time hver dag, 32 prosent mellom 10 min og en halv time.

Skaper utfordringer

– Inntoget av sosiale medier skaper nye utfordringer på arbeidsplassen. Undersøkelsen viser at sosiale medier både kan være en tidstyv og et irritasjonsmoment, sier Silje Løken, forretningsrådgiver innen Employer branding og sosiale medier i Experis, konsulentselskapet i ManpowerGroup.

”De andre er verre”

Hver tredje arbeidstaker syns kolleger bruker for mye tid på privat bruk av sosiale medier i arbeidstiden, og like mange irriterer seg over det. Et interessant funn er at bare en av fire syns de bruker like mye tid som sine kolleger på sosiale medier, og bare 8 prosent innrømmer at de bruker sosiale medier mer enn de andre. De fleste sier de bruker mindre tid på sosiale medier enn sine kolleger.

Gjennomgående i undersøkelsen er det at en høy andel er usikre på hva de skal svare eller de har ikke gjort seg opp en mening.

Ikke gammeldags å nekte

Meningene er delte når det gjelder privat bruk av sosiale medier i arbeidstiden og hvordan arbeidsgiver skal forholde seg til det.

Bare en av fire forventer at arbeidsgiver tillater privat bruk av sosiale medier i arbeidstiden.
Bare en av fire syns arbeidsgivere som ikke tillater bruk av sosiale medier i arbeidstiden er gammeldagse.

Forsiktig med å nekte bruk

– Jeg tror arbeidsgivere skal være forsiktige med å nekte bruk av sosiale medier i arbeidstiden, selv om det ser ut som det er god støtte blant medarbeiderne for å ikke tillate det. Ledere bør heller se på hvordan sosiale medier kan brukes for å profilere arbeidsplassen gjennom medarbeiderne som gode ambassadører. Bare hver fjerde arbeidsgiver oppfordrer medarbeiderne til å profilere jobben positivt på sosiale medier, sier Løken.

Undersøkelsen viser at tre av ti yrkesaktive oppgir at arbeidsgiveren har retningslinjer for hvordan medarbeiderne skal være en god ambassadør for arbeidsplassen på sosiale medier.

På egne vegne sier 85 prosent at de er bevisste på hvordan de fremstår i sosiale medier, med tanke på nåværende og fremtidige arbeidsgivere.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion i oktober 2014 på oppdrag fra ManpowerGroup, med 1000 respondenter i et landsrepresentativt utvalg.

[ Infobasert Manpowergroup ]