juni 02

Råde : Mopedist blåste av veien..

 Melding om trafikkulykke hvor en moped har kjørt av vegen på Fv116, Tesalavegen, ca 500 m før Tomb jordbruksskole.

Blåst av veien 

Nødetater på stedet. Vitner opplyser at mopeden ble blåst av vegen.

Fører kjørt til akuttmottaket av ambulanse.