august 17

#østfoldtrafikken : Bussmetro i Moss i gang

Fra og med i dag slår Østfold kollektivtrafikk sammen linjene 411, 412, 413 og 417 i Moss til to metrolinjer.

Metro 1 vil bli kjørt som ringbuss i begge retninger, mens Metro 2 er en pendellinje gjennom Moss sentrum opplyser Østfold fylkeskommune. 

Metrotilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom Østfold fylkeskommune (Øfk), Moss kommune, Rygge kommune og Statens vegvesen. ØFK går inn med ca 2 mill til fysisk tilrettelegging/infrastrukturprosjekter + ca 4 mill i økte årlige driftskostnader.

Det vil bli markering av oppstarten på Metrotilbudet torsdag 20/8 kl 10 i Th. Pettersens gate 5 (bussgata).

– Metrobuss vil gi et enklere og mer oversiktlig tilbud med 15 min frekvens i rushtrafikken og 30 ellers. Fremkommeligheten for busstrafikken vil bedres som følge av forbedret infrastruktur, herunder toveis busstrafikk over Storebro som gjør at busstrafikken vil kjøre utenom mange av de største flaskehalsene i Moss. 

Med dette tilbudet blir det bedre kobling til jernbanen, i og med at alle avganger betjener Moss stasjon. Tilbudet betjener de største arbeidsplassene og andre viktige reisemål i Moss (kjøpesenter, sykehus m.v.). 

Det blir en del endringer for øvrige tilbud (redusert tilbud for øvrige ruter i området), og en del av dagens kunder med bybussene vil få økt avstand inn til holdeplass for Metrobussen, sier Olav Moe, leder av samferdsel, miljø og klimakomiteen i Østfold fylkeskommune.

Input / foto : østfold fylkeskommune