oktober 23

Gir mestringshjelp til foreldre

Laila Strand Nilsen (Sarpsborg kommune), Lisbeth Wabakken (seksjon barne- og ungdomshabilitering i Sykehuset Østfold), Nina Bakkefjord (brukerrepresentant) og Mia Marie Rafstedt (seksjon barne- og ungdomshabilitering i Sykehuset Østfold).

Gir mestringshjelp til foreldre

​Å få et barn med funksjonsnedsettelse gjør noe med hele familien. Denne uka har flere foreldre fått etterlengtet kurs med faglig påfyll og erfaringsutveksling opplyser sykehuset Østfold i en artikkel

​Det å få et barn med ekstra bagasje er en stor livsomveltning. Foreldrenes omsorgsoppgave blir annerledes, og hele familien påvirkes. 

  • Barn har det aller best hvis foreldrene får den støtten de bør ha, påpeker psykologispesialist Torun M. Vatne. Hun var en av flere foredragsholdere som denne uken deltok i opplæringstilbudet Starthjelp, som for første gang gjennomføres i samarbeid mellom Barne- og ungdomshabiliteringen i Sykehuset Østfold, brukerrepresentanter og kommunehelsetjenesten. 

Gjennom fire dager i høst med ulike temaer, er målet å gi foreldrene nyttig informasjon og muligheten til erfaringsutveksling med andre foreldre i lignende situasjon.

God respons

Kursansvarlig er familieterapeut Mia Marie Rafstedt fra seksjon barne- og ungdomshabilitering i Sykehuset Østfold. Interessen for å være med har vært stor, og rundt 20 foreldre til barn med blant annet Down syndrom, cerebral parese, autisme og Williams’ syndrom, var denne uken samlet to dager i Varteig rådhus. Rafstedt er godt fornøyd med responsen så langt, og håper de kan gi tilbudet til flere.

Familier har ulike behov i en slik livssituasjon, men for de aller fleste foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom, vil det være behov for ny kunnskap og et ønske om å møte andre.

  • Foreldrene trenger dette. Det er første gang vi gjennomfører Starthjelp, og det har allerede gitt utrolig god respons. Men så har det jo også vært et ønske fra målgruppen om å få til et slikt tilbud, sier Laila Strand Nilsen i Sarpsborg kommune.

Her kan du lese mer via sykehusets nettsider