januar 11

Øker antall ortopediske inngrep på sykehuset Østfold

Fra v. Kari Kolstad, Mona G. Brynildsen, Anne Elisabeth Theodorsen, Armend Fejzulai, Fredrik Nilsen og Milos Soukup er glad for å kunne ta i bruk operasjonsstuen.

Øker 

Økt bruk av en operasjonsstue i poliklinikkområde 3 i sykehuset på Kalnes, vil gjøre det mulig å utføre 600 flere ortopediske inngrep i 2017. I tillegg kommer 600 planlagte inngrep i Moss opplyser sykehuset Østfold i en artikkel.

​Ved mer systematisk bruk av operasjonsstue i poliklinikkområde 3 på Kalnes, planlegges det nå en økning på hele 1.200 ortopediske inngrep i Sykehuset Østfold i 2017. Økningen er planlagt fordelt med 600 inngrep på poliklinikk i Moss og 600 inngrep på Kalnes.

Blant inngrepene som vil bli gjort på Kalnes, er polikliniske fotoperasjoner som tidligere ble utført i Moss. Flytting av operasjon i fot frigjør også kapasitet i Moss, slik at poliklinikken der kan prioritere inngrep i hånd og arm.

Endringen er et ledd i å redusere ventetider, og bidrar til rask behandling for dagkirurgiske og inneliggende pasienter.

  • I løpet av det siste halvåret i fjor, ble det gjort cirka 100 operasjoner på poliklinikken i Moss. De fleste inngrepene var i hånd og arm, og de hadde fotoperasjoner hver fjerde uke. På Kalnes blir det fotoperasjon annenhver uke, opplyser rådgiver Kristin M. Berntsen i ortopedisk avdeling.

Delt bruk av operasjonsstue

Spesiallaboratoriet i poliklinikkområde 3 er en liten operasjonsstue som ortopedi deler med kirurgisk poliklinikk.

Ortopedisk avdeling har rommet til disposisjon hver mandag og torsdag, samt annenhver fredag.

  • Vi har nå flyttet fotinngrepene fra Moss, og vil operere enkel fotkirurgi annenhver fredag. Hver mandag og torsdag formiddag har vi fast avsatt tid til fjerning av osteosyntesemateriell som pinner og skruer. Nytt nå er at vi har avsatt tid til å utføre sårskift/sårrevisjon av pasienter som er innlagt som øyeblikkelig hjelp på ortopedisk døgnområde. Det er for å frigjøre operasjonskapasitet fra sentraloperasjon, opplyser seksjonsleder Linda Maria Bjørkman Widnes.

Her kan du lese mer


Input / foto / utdrag via : Sykehuset Østfold