januar 14

Effekten av influensavaksinen sesongen 2016–2017. Moderat effekt..

Influensavaksinen for sesongen 2016–2017 stemmer godt overens med virusene som sirkulerer, og viser så langt en moderat effekt. Influensavaksine er det beste tiltaket for å beskytte seg mot influensa skriver Folkehelseinstituttet i en artikkel

Årets vaksine har moderat effekt, men effekten er i nedre del av hva man kan forvente. Influensavaksinering har som hovedformål å redusere risiko for alvorlig influensasykdom.

– Personer i risikogruppene som blir syke må være ekstra oppmerksomme på utvikling av alvorlig sykdom, også de som er vaksinert, understreker avdelingsdirektør Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttets avdeling for influensa.

Ett virus dominerer så langt

Utbruddet i sesongen 2016–2017 startet uvanlig tidlig og nådde en foreløpig topp rundt årsskiftet. Utbruddet er dominert av influensavirus A(H3N2). Dette viruset er kjent for å medføre en forholdsvis større andel av eldre som blir alvorlig syke. Sesonger med klar dominans av A(H3N2)-virus gir også økt dødelighet sammenliknet med sesonger når andre virus dominerer.

Viruset kan forårsake sykdom i alle aldre. Overvåkingstall viser at det denne sesongen i hovedsak er eldre som blir innlagt i sykehus med alvorlig influensasykdom. I primærhelsetjenesten er fordelingen på de smittede mer spredt over alle aldersgrupper.


Innholdsbasert via : Folkehelseinstituttet