januar 16

I dag åpner den første LAR-poliklinikken i Østfold

Avdelingsleder Marianne O. Næss i Psykisk helse og rusmestring Fredrisktad kommune, leder Leif Nybøle i virksomhet Friskliv og mestring, samt seksjonsleder Heidi Wauger i sosialmedisinsk poliklinikk Fredrikstad Sykehuset Østfold.

Åpner felles LAR-poliklinikk

I dag åpner den første LAR-poliklinikken i Østfold. Medarbeidere fra Sykehuset Østfold og Fredrikstad kommune samlokaliseres, og vil gi et mer helhetlig tilbud til brukere som trenger legemiddelassistert rehabilitering (LAR) opplyser sykehuset på sine nettsider.

​- Det blir veldig flott å få til et samlet tilbud til denne brukergruppen. Dette har vi jobbet lenge for, sier seksjonsleder Heidi Wauger ved sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) i Fredrikstad.

Sykehuset Østfold og avdeling Psykisk helse og rusmestring i Fredrikstad kommune samarbeider om å samle tilbudet til LAR-pasienter. Medarbeidere fra begge steder samlokaliseres i St. Joseph-lokalet i Fredrikstad, og vil på den måten gi et mer helhetlig tilbud. Den offisielle åpningen blir 25. januar, men allerede i dag kommer de første pasientene.

Tilrettelagt

I poliklinikken kan brukere få utlevering og kontroll i forbindelse med LAR-medisinering, samtaler og oppfølging hos ruskonsulent, LAR-konsulent og lege. Videre vil det tilbys hjelp til å få informasjon og søke riktige tjenester i kommunen, kartlegging og utredning, samt mulighet til å få avlagt urinprøve og blodprøvetaking. Prosjektgruppen er også i dialog med NAV om et tettere samarbeid.

Leder Leif Nybøle fra virksomhet Friskliv og mestring i Fredrikstad kommune, er godt fornøyd med at LAR-poliklinikken åpner dørene.

  • Nå kan vi gi et mye mer tilgjengelig og helhetlig tilbud på pasientenes premisser. Her får de ett sted å forholde seg til, sier han.
    Rundt en tredjedel av pasientene som mottar LAR-behandling, er i målgruppen for den nye poliklinikken.
  • Det vil si rundt 50 pasienter av de 160 vi har i Fredrikstad, opplyser Wauger.

Mangeårig prosjekt

Arbeidet med å få på plass det nye tilbudet har pågått i flere år.

  • Flere av behandlerne på sykehusets sosialmedisinske poliklinikk syntes det var vanskelig å gjøre et godt faglig arbeid når de var på ulike steder. Derfor tenkte vi på hvordan vi kunne bli bedre, og tok kontakt med kommunen som er en viktig aktør i forhold til pasientene. Vi kom til at det ville være nyttig å jobbe sammen om et felles tilbud, sier Wauger.

Jakten etter egnet lokale har tatt tid, men i forbindelse med flyttingen av døgnplasser åpnet det seg en mulighet i St. Joseph-lokalene.

Ved hjelp av finansiering og støtte fra helsedirektoratet, vil to ruskonsulenter fra avdeling Psykisk helse og rusmestring i Fredrikstad kommune være operative ved LAR-poliklinikken til daglig. De vil være tilgjengelige på hverdager i tidsrommet 9 til 12, og dessuten kvelder og hver tredje helg i forbindelse med turnus.

Her kan du lese mer på sykehusets nettsider 


Foto / utdrag via : sykehuset Østfold