februar 03

Markerer 30 år med revmatologisk avdeling

  • Det har vært et eventyr, sier seksjonsleder Kristin Dahle Jønsson ved revmatologisk avdeling. Sammen med kollegaene kunne hun onsdag feire avdelingens 30 års jubileum i Sykehuset Østfold.

​Avdelingen som ligger i Sykehuset Østfold Moss tilbyr poliklinisk behandling til pasienter med ulike ledd- og muskelsykdommer, rygglidelser og benskjørhet opplyser sykehuset på sine nettsider

  • Jeg hadde nok ikke trodd at jeg skulle bli så lenge på ett sted, men årene har gått. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø, og folk slutter jo ikke. Jeg er veldig stolt av her vi er i dag, smiler Dahle Jønsson.

Personalet på revmatologisk avdeling er svært stabilt. Rundt 20 medarbeidere fordelt på leger, sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom er tilknyttet avdelingen i Moss, og jobber mye tverrfaglig.

Startet i Fredrikstad

Jønsson var med da avdelingen startet i A4 i Fredrikstad for 30 år siden, med 10 senger. Siden har det blitt en rekke flyttinger og endringer.

  • Jeg husker godt i 1995, da kom avgjørelsen om at vi skulle få 24 senger. Vi fylte alle sengene med en gang.

I dag tilbyr avdelingen i Moss kun poliklinisk behandling til pasientene, og har dessuten dagpost som er bemannet med en sykepleier og en lege til kl. 20.00

  • Men vi holder fortsatt på med at vi skulle hatt en seng. Det er ikke ofte, men det kan være at vi må sende pasienter til Kalnes eller av og til også til Rikshospitalet. Optimalt sett kunne jeg ønske at vi var en del av Kalnes, fordi jeg ønsker meg fagmiljøet på Kalnes. Men når det ikke var plass til oss, så klarer vi oss bra her også, sier hun.

Fakta 

Revmatologisk avdeling Sykehuset Østfold

​• Holder til i Sykehuset Østfold Moss

• Arbeider med ledd- og muskelsykdommer, rygglidelser og benskjørhet

• De fleste pasienter har akutte og kroniske leddsykdommer som urinsyregikt, leddgikt, Bekhterevs sykdom og slitasjegikt. Er også spesialavdeling for rygglidelser som for eksempel isjias og benskjørhet (osteoporose)

• Avdelingen har høy kompetanse på leddundersøkelser med ultralyd og avansert utstyr for diagnostikk av benskjørhet

• Gir kun poliklinisk tilbud til pasienter


Input / foto / utdrag via : sykehuset Østfold