februar 14

Nær 44 000 kvinner har takket ja til HPV-vaksinen

Fra november 2016 fikk unge kvinner født 1991 eller senere tilbud om gratis HPV-vaksine for å beskytte seg mot livmorhalskreft. Tre måneder inn i det toårige vaksinasjonsprogrammet har nær 44 000 kvinner takket ja til vaksinen opplyser Folkehelseinstituttet.

Mange unge kvinner har valgt å ta HPV-vaksine

For å få full beskyttelse mot HPV (humant papillomavirus), må det gis tre doser av vaksinen over en periode på seks til tolv måneder. 

Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK for de første tre månedene av vaksinasjonsprogrammet (1.11.2016 – 31.01.2017) viser at:

•40 982 unge kvinner født fra 1991 – 1996 har tatt en eller flere doser HPV-vaksine. Dette er unge kvinner som tidligere ikke har fått tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

•For jenter født 1997 og senere er det 3007 som nå har tatt en eller flere doser HPV-vaksine. Denne aldersgruppen har tidligere fått tilbud om HPV-vaksine i 7. klasse, om lag 80 prosent tok da vaksinen. De som takket nei har nå fått en ny mulighet til å ta vaksinen.

Gledelig 

– Det er gledelig at det allerede etter tre måneder er så mange unge kvinner som har tatt imot tilbudet. Årlig er HPV-infeksjon årsak til 300 tilfeller av livmorhalskreft og om lag 70 kvinner i Norge dør av livmorhalskreft som følge av HPV-infeksjon. Vaksinen bidrar til at liv blir spart, og til å unngå komplikasjoner som følge av sykdommen, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet.


Input / foto via : Folkehelseinstituttet.