februar 18

Penger til 180 studentboliger i Fredrikstad. Tilsammen 2500….

Slik fordeles midlene til 2500 studentboliger

Etter forliket mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF, er det bestemt at det skal gis løfter om tilskudd til 2500 nye studenthybler. Det er det høyeste antallet noensinne. Nå er det klart hvor mange studentboliger de ulike studentsamskipnadene får tilskudd til å bygge.

Her kan du sjekke hele lista..

–Tilgang på rimelige og tilgjengelige studentboliger er en viktig forutsetning for at alle skal ha lik mulighet til å ta høyere utdanning. Å bo godt og trygt under studietiden har også betydning for studentens trivsel og evne til å gjennomføre. Det er behov for flere studentboliger, så jeg er glad for at vi kan gi tilskudd til så mange nye studenthybler, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen og samarbeidspartiene gir i år tilsagn om tilskudd til alle studentsamskipnader som har søkt om boligtilskudd.

 –Sammen med Venstre og Kristelig folkeparti, topper vi vår rekordstore satsing på studentboliger med å gi løfter om tilskudd til hele 2500 nye studenthybler i 2017- budsjettet, sier Røe Isaksen.

Input via : Kunnskapsdepartementet