februar 21

Et prosjekt som skal gi bedre tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.. 

Sykehuset og kommunen inngår ny samarbeidsavtale

Sykehuset Østfold og Sarpsborg kommune har inngått avtale om et nytt prosjekt som skal gi bedre tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, som ofte også har rusproblemer. – Jeg håper at vi kan ta i mot de første pasientene i begynnelsen av september sier kommunesjef Kirsti Skaug via Sarpsborg kommunes nettsider

  • Gjennom en tett, forpliktende og langvarig samarbeidsavtale vil sykehuset og kommunen skape forutsigbarhet og stabilitet i behandling og oppfølging av pasienter som er særlig utsatt for å «falle mellom stolene», og som ikke så lett klarer å nyttiggjøre seg av et mer tradisjonelt opplegg, sier Irene Dahl Andersen, viseadministrerende direktør ved Sykehuset Østfold.

Grundig dokumentert

  • FACT-teamet er et oppsøkende behandlingsteam. Teamet skal legge vekt på å møte pasientene på deres arena, og at oppfølgingen skal tilpasses hver enkelt pasient, fortsetter Andersen. FACT-metoden er grundig dokumentert. Den bygger på en metode som har vist gode resultater med kortere og færre innleggelser, og mer tilfredse brukere og pårørende. Oppfølgingen som pasientene får, varierer etter hvilket behov de til enhver tid har. Det er også et mål at de skal få mest mulig av tjenestene de trenger fra FACT-teamet, i stedet for å måtte forholde seg til en rekke ulike instanser. 

Nytt tilbud 

  • Vi må jobbe med å utvikle tjenestene våre kontinuerlig, sier Kirsti Skaug. – Vi er svært glade for å ha inngått ensamarbeidsavtale med sykehuset. Dette er et nytt omsorgstilbud som vi håper at skal gi gode resultater blant personer som har alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer.

Foto / Input via : Sarpsborg kommune