februar 21

Fraværet går merkbart ned på de videregående skolene i ØstfoldFraværet går ned i Østfold

Etter innføringen av ny fraværsgrense i de videregående skolene fra skoleåret 16/17, har fraværet i Østfold gått merkbart ned opplyser Østfold fylkeskommune. 

En opptelling etter 1. halvår viser at både dagsfraværet og timefraværet har gått ned.

Gledelig 

  • Fraværsregelen har åpenbart ført til at det samlede fraværet har gått ned. Det er gledelig. Samtidig kan nok også fraværsregelen føre til at flere ungdommer velger å slutte på skolen. Det kan vi først si noe sikkert om når skoleåret er over. Skolenes hovedfokus nå er å få flest mulig til å fullføre og bestå med best mulig resultat, sier fylkesdirektør Solveig Helene Olsen ved opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune. 

43 prosent 

I Østfold har timefraværet i første termin i gjennomsnitt gått ned med 43 prosent, sammenlignet med samme tid forrige skoleår. Dagsfraværet er redusert med 40 prosent.


Input / foto via : Østfold fylkeskommune