februar 22

InterCity-traseen gjennom Østfold skal gå innom byene. Fornøyd Haabeth

Fylkesordfører Ole Haabeth er fornøyd med at samferdselsdepartementet nå tydelig slår fast at InterCity-traseen gjennom Østfold skal gå innom byene.

  • Det er gledelig å få denne meget bestemte avklaringen fra departementet. Jeg håper diskusjonen om konsept- og trasévalg i Østfold nå legges død en gang for alle, slik at vi kan komme i gang med det vi skal, nemlig å bygge jernbane, ikke bare prate om det, sier fylkesordfører Ole Haabeth vis fylkeskommunens nettsider

Fikk svar onsdag

Det var i desember at Sarpsborg kommune sendte brev til samferdselsdepartementet. Der spurte de om det er aktuelt å utrede andre konsepter enn det som er vedtatt, nemlig en dobbeltsporet jernbane innom Østfoldbyene, langs dagens trasé. Flere bykommuner og Østfold fylkeskommune sendte like etter brev til departementet hvor de oppfordret departementet om å holde seg til de vedtatte planene.

Onsdag kom svaret fra departementet:

…Det følger av dette at utbygging av dobbeltspor gjennom Østfold skal følge korridoren Oslo- Fredrikstad-Sarpsborg-Halden. Denne korridoren ligger til grunn for planleggingen av utbyggingen og endelig trasevalg, og er tydelig forankret i nasjonal politikk. Samferdselsdepartementet vil ikke be Jernbanedirektoratet om en vurdering av alternative korridorer, verken i rett linje fra Råde over Rolvsøy til Halden, eller fra Råde til Sarpsborg/Halden med avgreining til Fredrikstad?.

– Nødvendige avklaringer

Ole Haabeth sier at brevet gir de nødvendige avklaringene for InterCity-utbyggingen:

  • Nå kan vi endelig konsentrere oss om det som er en svært viktig oppgave for Østfold, for byene og for folk som bor her: Å få på plass en moderne og rask jernbane som frakter folk effektivt mellom Østfold-byene og til og fra Oslo. Dette vil bli et stort løft for hele fylket, sier Haabeth.

Han mener svaret fra departementet også er klargjørende for Bypakke Nedre Glomma:

  • Nå bør all usikkerheten om konseptvalg være borte, og dermed kan man også gå i gang med å planlegge veitraseene gjennom byene. Dette bør også bidra til at også veiutbyggingen mellom Fredrikstad og Sarpsborg kan komme skikkelig i gang. Det samme gjelder for den helt nødvendige veiutbyggingen mellom Sarpsborg sentrum og Hafslund, sier Ole Haabeth.

Input via : Østfold fylkeskommune