februar 22

Stabilt butikksalg av reseptfrie legemidler, men øker totalt..

Det totale salget av reseptfrie legemidler økte fra 2015 til 2016, men andelen som ble solgt i dagligvare var stabil. Dette viser nye tall for 2016 fra Folkehelseinstituttet.

De nye tallene viser blant annet at over halvparten av reseptfritt paracetamol og to av tre nesesprayer ble solgt i butikk, ikke på apotek. Her er tall for totalt reseptfritt salg i 2016 og andelen som ble solgt utenom apotek:

Smertestillende midler

Paracetamol

Salget av reseptfrie pakninger av paracetamol, målt i doser (definerte døgndoser – DDD), økte med 1,7 prosent i 2016. Andelen som ble solgt i dagligvare var på 55 prosent. Tallene tilsvarer at hver innbygger i snitt kjøpte 36 tabletter reseptfritt i 2016.
Totalsalget av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt) økte med seks prosent i 2016. Reseptfrie pakninger utgjør en stadig synkende andel av det totale salget av paracetamol, andelen i 2016 var på 39 prosent 

Ibuprofen

Salg av reseptfrie pakninger av ibuprofen målt i doser økte med én prosent i 2016, mens andelen i dagligvare var 39 prosent. 
Totalt salg av ibuprofen (reseptpliktig og reseptfritt) var stabilt i 2016 i forhold til 2015.

De mest solgte legemidlene i butikk og apotek

Oversikten viser antall solgte reseptfrie pakninger, salg i doser (Definerte Døgn Doser – DDD) og prosentvis endring i antall doser forhold til 2015.

Her kan du lese mer 


Input via : Folkehelseinstituttet