februar 23

Nortura flytter skjæreaktiviteten fra Sarpsborg. 63 årsverk berøres 

Konsernsjefen i Nortura har besluttet å flytte skjæreaktiviteten fra Sarpsborg til andre anlegg, 63 årsverk berøres. De aller fleste vil få tilbud om jobb andre steder i konsernet eller ledige stillinger i andre avdelinger i Sarpsborg opplyser selskapet i en pressemelding. 

Utredet

Nortura besluttet i oktober 2016 å utrede en eventuell flytting av skjæreaktiviteten ved Sarpsborg. Bakgrunnen er at Nortura har for lav kapasitetsutnyttelse på skjæring og må styrke sin konkurransekraft på et område som er under meget tøff konkurranse. En arbeidsgruppe bestående av blant andre berørte ansatte og tillitsvalgte har stått for utredningen.

Utredningen viser at flytting av skjæreaktiviteten vil gi bedre kapasitetsutnyttelse og styrke Nortura sin konkurransekraft.

– Vi opererer i et marked med tøff konkurranse og der krav til ny teknologi og automatisering forsterkes. Vi er derfor avhengig av å samle aktiviteten til færre anlegg og sikre fremtidsrettede løsninger. Dette gjør vi for å øke lønnsomheten og trygge arbeidsplasser, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Nortura har gjennomført mange strukturendringer i sin industri over flere år. Dette gjøres i tråd med gjeldende omstillingsavtaler og i god dialog med berørte ansatte og tillitsvalgte. 9 av 10 som tidligere har blitt berørt av omstillinger har fått tilbud om jobb innenfor konsernet eller har fått hjelp til å finne nytt arbeid.

Ikke lett– Vi tar aldri lett på slike avgjørelser, men er glad for at vi lykkes å gjennomføre dem på en ryddig måte, sier Kolberg.

Skjæreaktiviteten flyttes fra Sarpsborg til Nortura sine anlegg ved Tønsberg, Steinkjer, Rudshøgda og Forus. Målsettingen er at så mange som mulig av de berørte i Sarpsborg vil få tilbud om ny jobb andre steder i konsernet eller i andre avdelinger i Sarpsborg.

Omstilling av medarbeidere utføres av et profesjonelt team i Nortura og er beregnet til å ta 6 måneder.