februar 23

Nye Moss stasjon. Slik er det tenkt…

NYE MOSS STASJON skal fungere som et godt knutepunkt, og være integrert i byen. Stasjonen blir utformet litt som Oslo S, med rulletrapper fra togene opp til stasjonsbygningen. Øvre del er tilrettelagt for ventehall, café og kiosk opplyser Banenor på sine facebooksider.

Knutepunktutvikling

En viktig del av nye Moss stasjon er å legge til rette for kollektivreisende, gående og syklende i forbindelse med knutepunktutviklingen. Det tilrettelegges for tusen sykkelparkeringsplasser under tak og i sykkelhotell. I Fjordveien blir det fortau, sykkelfelt, kollektivfelt og bilfelt fra Kransen og bort til stasjonen. Ved stasjonen skal man, raskt og effektivt, kunne sette av og hente reisende med bil. 

Gang- og sykkelbro over sporene skal sikre tilgjengelighet til stasjon og plattformer fra syd, og vil inneholde sykkelparkeringsplasser under tak. Fra broen etableres en gang- og sykkelvei nordover mot stasjonsbygningen og det nye Fjordtorget. Adkomst til bro og plattformer er sikret med ramper, trapp og heis.

Her kan du sjekke hele videoen med presentasjon av stasjonen


Input / skjermbilde via : Banenor Facebook