februar 24

Ligger helt på topp i landet når det gjelder å gi raskt behandling ved hjerneinfarkt..

F.v. LIS-lege Vegard Nilsen Enggrav, LIS-lege My Vuong Hermansen, overlege Kamaldeep Chudasama, radiograf Frederic Halvorsen, konst. avdelingssjef Hege-Christin Lunderød, seksjonsoverlege Azhar Abbas og sykepleier Camilla Krsticevic Thon.

Får raskest behandling


Sykehuset Østfold ligger helt på topp i landet når det gjelder å gi raskt behandling ved hjerneinfarkt. Over 80 prosent av pasientene får trombolysebehandling innen 40 minutter opplyser sykehuset på sine nettsider

​Om lag 10 000 personer i Norge innlegges i sykehus med akutt hjerneslag hvert år. Hjerneslag oppstår ved en akutt svikt i blod og oksygentilførsel til et område av hjernen, som oftest forårsaket av en blodpropp i en blodåre i hjernen. Dette fører til et hjerneinfarkt.

Nye nasjonale kvalitetsindikatorer som nå er publisert av Helsedirektoratet, viser at Sykehuset Østfold kommer best ut i landet når det gjelder hvor mange pasienter med hjerneinfarkt som får trombolysebehandling (blodproppløsende medikament gitt intravenøst) innen 40 minutter etter innleggelse.

Hvert minutt teller

De nasjonale retningslinjene anbefaler at pasienter som er aktuelle for trombolyse bør utredes så raskt som mulig for å sikre tidligst mulig behandling.

  • Trombolysebehandling har størst effekt hvis det gis tidlig. Det viktigste er å sikre rask utredning straks pasienten ankommer sykehuset. De gode resultatene i Sykehuset Østfold skyldes en stor felles innsats, fra alle avdelinger som er involvert i behandlingen, sier Azhar Abbas, seksjonsoverlege i slagenheten.

Har fjernet tidstyvene


Norsk hjerneslagregister har definert at høy måloppnåelse for sykehusene er når minst 50 % av pasientene som trombolysebehandles starter behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. På landsbasis i 2015 fikk 59,4 prosent av alle pasienter med hjerneinfarkt trombolysebehandling innen 40 minutter etter innleggelse. Sykehuset Østfold ligger øverst på listen med 80,4 prosent.

  • Vi har jobbet systematisk med å lage prosedyrer som er formsydd vårt sykehus. Målet har vært å fjerne hver eneste tidstyv slik at vi kan gi rett behandling så raskt som mulig, og vi jobber hele tiden for å bli bedre. Vi har allerede mange pasienter som får behandling helt ned til 15-20 minutter etter innleggelse, sier Abbas.
    Når ambulansepersonalet henter en pasient som har symptomer som kan tyde på hjerneslag, kjører de rett til sykehuset på Kalnes. Samtidig kontakter de sykehuset og den første trombolysealarmen går.
  • Da vet trombolyseteamet at de må være klare på kort varsel. Neste alarm går fem minutter før pasienten ankommer sykehuset, og da samles teamet i en egen CT-lab rett ved inngangsdøren i akuttmottaket, forklarer seksjonsoverlegen.

Ring 113!

Seksjonsoverlegen presiserer at selv om målet er at så mange som mulig skal få behandling innen 40 minutter, kan trombolysebehandling gis opp til 4,5 timer etter at de første symptomene på hjerneslag melder seg. Ved enkelte tilfeller kan tromber fjernes ved trombefisking inntil 6-8 timer fra symptomstart. Dette gjøres ved Rikshospitalet, så i slike tilfeller må pasienten til Oslo.

  • Det viktigste er at alle er oppmerksomme dersom de selv eller noen de er sammen med får symptomer som tyder på hjerneslag. Da må de ringe 113 så raskt som mulig. Vi er heldige som har så korte avstander i fylket vårt slik at pasientene kommer raskt til sykehus, sier Abbas.

Her kan du lese mer via sykehusets nettsider

Input / utdrag / foto via : sykehuset Østfold