februar 27

Samarbeider om unges psykiske helse. Én av fem barn og unge har psykiske helseutfordringer..

Én av fem barn og unge har psykiske helseutfordringer. Målet med toppmøtet i Oslo mandag og tirsdag er å styrke unges psykiske helse og livskvalitet skriver Helse- og omsorgsdepartementet. 

– Jeg er glad for det sterke nordiske engasjementet for barn og unge. Dette er en av våre vanskelige samfunnsoppgaver. Derfor utveksler de nordiske landene erfaringer om våre felles utfordringer og lærer av hverandre, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg åpnet toppmøtet 27. februar om unges psykiske helse og livskvalitet i Norden, i regi av Nordisk ministerråd og regjeringen. Konferansen 28. februar handler om hvordan vi kan få flere unge med psykiske helseutfordringer til å gjennomføre utdanning og delta aktivt i et arbeidsliv i endring. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet


Må fange opp unge som sliter

Mellom 15 og 20 prosent av barn og unge fra 3 til 18 år har psykiske helseutfordringer som preger dem i hverdagen. Regjeringen er opptatt av at helsetjenesten, utdanningssektoren og arbeids- og velferdssektoren samarbeider bedre for å fange opp problemene.

– Vi må bli flinkere til å se barn og unges utfordringer så tidlig som mulig. Det betyr at vi må tenke helsefremmende og forebyggende der god psykisk folkehelse skapes: I barnehagen, i klasserommet, på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Skolen viktig for forebygging

Selv om skolen for de fleste forbindes med trygghet, viser Elevundersøkelsen at 50 000 barn blir mobbet på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.

– Dette er et tall vi ikke kan leve med. Vi tar opp kampen mot mobbing ved å heve kompetansen til å forebygge, avdekke og håndtere mobbing, vi forbedrer regelverket og håndhevingen av det, og vi støtter og veileder familier som står i vanskelige mobbesaker i større grad enn før, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Det er avgjørende at skole, helsesøstre, psykologer og foreldre samarbeider godt. Primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må også samarbeide tett. Men det er ikke nok at tilbudet finnes. Barn og unge må også få hjelp til å oppsøke tilbudet.

Rask hjelp til å komme i jobb

De som har psykiske helseutfordringer kan komme tilbake i arbeid i like stor grad som de som har en fysisk sykdom. For hver 20-åring arbeidslivet går glipp av, taper Norge minst 10 millioner kroner.

– Arbeid og aktivitet er helsebringende for de aller fleste av oss. Å ha noe å stå opp til er bra for helsa. Arbeidsvillige personer som har hatt eller har psykiske helseutfordringer, må få rask hjelp til å komme i jobb. La utgangspunktet være hva ungdommer faktisk kan gjøre. Ikke hva de er for syke til å gjøre, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

God samhandling mellom de offentlige systemene er nødvendig. Men helhetlig innsats alene er ikke nok for å oppnå gode resultater. Vi må også senke terskelen inn i arbeidslivet ved at flere arbeidsgivere åpner dørene og tør å satse på de som står på utsiden.