februar 28

Bedre sikt på strekningen Møklegård-ØyenkilenBedre sikt 

Øyenkilveien 1 ble revet i desember 2016. Dette har medført bedret sikt i krysset fv. 410 / fv. 117 opplyser Statens vegvesen. 

Granittsteinene

Granittsteinene som er lagret på eiendommen er tenkt benyttet videre i prosjektet. I skrivende stund gjennomføres grunnerverv.

Foto / Input via : Statens vegvesen