mars 01

Etterlyser jernbanemidler til intercity-utbygging. Hvor ble det av penga?

Østlandssamarbeidet etterlyser nå svar om hvor de ekstra planleggingsmidlene til intercity-utbygging på Østlandet har blitt av og hvor de skal brukes.

280 millioner 

Midlene ? 280 millioner kroner – kom som en ekstrabevilgning på tampen av budsjettforhandlingene i Stortinget rett før jul, blant annet etter innstendig oppfordring fra Østlands-fylkene for å forhindre at planleggingen av den store jernbaneutbyggingen skulle gå i stå skriver Østfold fylkeskommune i en artikkel.

Intet sett

Pengene ble bevilget, men siden har ingen sett dem. Det er heller ikke kommet noen indikasjoner på hvilke strekninger som får hva.

  • Nasjonal transportplan 2018-2029 er rett rundt hjørnet, men den handler om langtidsplanen for de neste 12 årene. Dette handler om 2017. Vi har et trengende behov for å få vite hvor mye som kommer til de enkelte strekningene av InterCity-prosjektet for å kunne komme videre med planleggingen. Tiden er knapp, selv om jernbaneutbygging tar lang tid. Da er det viktig at vi ikke bli hengende igjen på grunn av manglende avklaringer. Det vi i Østlandssamarbeidet ber om, er en oversikt over hvem som får hva, sier Olav Moe, leder av samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune og leder av fagpolitisk utvalg for samferdsel i Østlandssamarbeidet.

Østlandssamarbeidet har på bakgrunn av denne bekymringen nå sendt brev til det nyopprettede Jernbanedirektoratet og bedt om en avklaring.

Aktuell link