mars 01

Nå har hele landet kjernejournal

Fra 1. mars har alle innbyggere i Norge tilgang på sin egen kjernejournal. I kjernejournal finnes oppdatert og viktig informasjon, som er særlig viktig i akutte situasjoner opplyser Helse- og omsorgsdepartementet. 

Kjernejournal

  • Kjernejournal er et viktig verktøy som gir helsepersonell viktig informasjon i akutte situasjoner. Den gir også pasienten oversikt over egen helseinformasjon, noe som er svært viktig for pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Bruken av kjernejournal har flere ganger bidratt til å gi pasienter raskere og bedre behandling i akuttsituasjoner.

Les mer på helsenorge.no/kjernejournal