mars 01

Sarpsborg 08 går så det suser! 4,4 mill i overskudd og 11 millioner i egenkapital. Snart er det årsmøte..


Årsmøte

Det nærmer seg årsmøte i Sarpsborg 08, og ledelsen har med gode tall til medlemmene. Klubben går så det suser og har god økonomi.  Sportslig ble også fjoråret en opptur for sarpingene. 2016 er så langt det beste året for Sarpsborg 08.

via årsberetning; 

Grønn sone

Klubben har også i 2016 holdt seg sikkert i grønn sone, og har so- gar vært blant toppfotballens beste klubber når det gjelder FOS skriver klubben i årsberetningen. 

4.4 millioner

Sarpsborg 08 FF budsjetterte i 2016 med et overskudd på ca 1,8 mill. Økonomisk ble 2016 et meget godt år med et årsresultat på ca 4,4 mill. 

11 millioner 

Klubben har pr nå en positiv EK på ca 11 mill. Toppfotballen er en så spesiell bransje hvor hovedproduktet – Eliteserielaget – styrer de store inntektene (marked, media, publikum og spillersalg). Styret har derfor de siste årene styrt virksomheten i større grad basert på prognoser enn på budsjett. 

I 2016 gikk man inn i året med en stor og bred, men også kostbar spillerstall, dette i visshet om at man gjennom god spillerlogistikk kunne regulere kostnadsnivået i takt med spillersalg. 

Salg og utleie 

Salg/utleie av spillere har i 2016 utgjort 12,7 mill og er en vesentlig årsak til årets gode resultat. Dette har gjennom året vært, og vil i fortsettelsen være, en av klubbens viktigste forretningsområder i tillegg til marked og publikum, og styret er meget tilfreds med jobben som gjøres relatert til spillerlogistikk. 

56 millioner

Omsetningen i 2016 var på ca 56 mill inkl salg/utleie spillere og styret er godt fornøyd med at man uten salg/utleie av spillere har økt omsetningen med ca 4 mill sammenlignet med 2015. 

Vil øke

-Styret har sterkt fokus på at vi fortsatt må øke omsetning, styrke egenkapitalen ( den frie egenkapitalen er på ca 3 mill) og at salg/ utleie av spillere vil bli et av klubbens viktigste satsningsområder også i fremtiden.

Input via S08 årsberetningen. Du kan lese den her