mars 02

-Historisk jernbanesatsing. Se hovedsatsinger.. 


Enige om jernbanesatsing: F.v. finansminister Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), Venstre-leder Trine Skei Grande og Krf-leder Knut Arild Hareide. – Historisk jernbanesatsing

De fire regjeringspartiene er i innspurten med forhandlingene om Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-29. På en pressekonferanse på Oslo S torsdag 2. mars ble noen av hovedtrekkene i planen lagt fram.

– Nå presenterer vi noen viktige saker som partiene er enige om. Samtidig fortsetter vi arbeidet med planen, som vi tar sikte på å legge fram ved påsketider, opplyste statsminister Erna Solberg (H).  

  • Det er ikke tilfeldig at vi er her på Oslo S. Den nye transportplanen innebærer et kraftig løft for jernbanen, sa statsministeren.

45 prosent av investeringene

Den totale rammen på Nasjonal transportplan (NTP) er på 928,7 milliarder kroner, og nær 35 prosent eller drøyt 320 milliarder kroner satt av til jernbaneformål. Jernbanen får hele 45 prosent av investeringskostnadene i planen.

  • Dette blir det største løftet siden byggingen av Bergensbanen og tidenes grønneste og mest fremtidsrettede NTP, sa Venstres leder Trine Skei Grande.

Jernbanetunnel gjennom Oslo: Den største NTP-nyheten er oppstart av arbeidet med ny jernbanetunnel gjennom Oslo: – Dagens tunnel er en stor flaskehals, og en utvidelse er nøkkelen til å forbedre togtilbudet for hele resten av landet, sa Skei Grande.

Dette er hovedpunktene for jernbaneinvesteringer som ble presentert på pressekonferansen:

•Oppstart av ny jernbanetunnel i Oslo (ferdig 2032)

•Indre InterCity: Dobbeltspor til Hamar (Åkersvika), Fredrikstad (Seut) og Tønsberg i 2024. Videre til Sarpsborg i 2026

•Ytre InterCity: 2032 Skien og 2034: Halden og Lillehammer

•Ringeriksbanen (byggestart 2021/2022)

•Dobbeltspor Arna- Stanghelle

•Tilbudsforbedringer i Oslo-området, på Vossebanen, Jærbanen og Trønderbanen med mindre tiltak (ruteplan 2027)

•Oppstart av Grenlandsbanen (Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen)

•Elektrifisering av Trønder og Meråkerbanen.

•Oppstart kommunedelplan Sandnes-Nærbø, og KVU for Nærbø-Egersund.

(Kilde: Venstres hjemmesider)

Gledelig

  • For oss var det en glede å høre det som ble sagt her i dag om satsing på jernbane, og vi vil gjøre vårt for å oppfylle de samfunnsmålene som fastsettes gjennom prosessen med Nasjonal transportplan, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Nasjonal transportplan (NTP) er statens plan for hvilke samferdselsprosjekter det skal satses på over en tolvårsperiode. Det blir laget en ny NTP hvert fjerde år. Det er regjeringen som lager planen og legger den frem som en stortingsmelding. NTP 2018–2029 skal etter planen behandles i Stortinget til sommeren.


Innholdsbasert / foto via : BaneNor