mars 05

Husk lusesjekk på barnehage- og skolebarn

For å finne hodelus i langt hår er det lurt å dele håret i 3-6 hestehaler og gre én hestehale av gangen. Foto via :  FHI, Rebecca Bruu Carver

Husk lusesjekk på barnehage- og skolebarn

For å sikre en lusefri vår oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 10.

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager landet over, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid.

Hvordan gjennomføres en hodeluskampanje?

Kampanjen kan gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan man sjekker for og behandler hodelus. Instituttet har laget brosjyre og informasjonsskriv som barnehager og skoler kan bestille gratis og distribuere videre:

Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Man kan derfor spesifikt oppfordre foreldre og foresatte til å foreta lusesjekken helgen 11.-12. mars, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes.

Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.

Risiko for smitte reduseres ved jevnlig lusesjekk

Jevnlig lusesjekk er det beste midlet for å redusere antall tilfeller av hodelus. Folkehelseinstituttet anbefaler sjekk med lusekam minst en gang i måneden. Når hodelussmitte oppdages og behandles tidlig reduseres sjansen for å smitte andre.

Alle tiltak som kan føre til hyppigere lusesjekk er positivt. Folkehelseinstituttet minner om lusesjekk i uke 10 og 35, men skoler og barnehager kan naturligvis også arrangere kampanjer på andre tidspunkt.


Innholdsbasert / foto via : Folkehelseinstituttet