mars 07

-Fortsatt stygt papirfall skjemmer opplagsfesten i norske mediehus

Det er dagen for å offentliggjøre de norske mediehusenes opplagstall,  og på tross av fortsatt stygt papirfall er inntrykket et mer positivt lys over utviklingen enn det har vært på en stund. 

Stygt papirfall

Bransjebladet Kampanje skriver at stygt papirfall skjemmer opplagsfesten i norske mediehus. Medier 24 skriver at takket være digitale abonnement er det for første gang på lenge nesten 100 aviser som øker opplaget. 

Forverret 

I dagens tallslipp fra Mediebedriftenes landsforening (MBL) kommer det frem at lesertallene for norske aviser har en samlet tilbakegang på 3,7 prosent, sammenlignet med tilsvarende tall for ett år siden. Situasjonen har dermed forverret seg for de norske mediehusene samlet sett. 

De største 

Norges tre største mediehus i samlet leserdekning er VG, Dagbladet og Aftenposten. -Av de 92 avisene med opplagsfremgang, er det Dagbladet som er opplagsvinner med en vekst på 3.807 eksemplarer. Totalopplaget til Dagbladet var i 2016 på 75.321. Veksten skyldes ifølge MBL økt salg av digitalabonnement, inkludert den elektroniske utgaven av papirutgaven skriver Kampanje

 

Lokalt

Lokalt forsetter avisene å tape abonnenter på papir, men går noe opp digitalt. Lokalt i Østfold har Fredriksstad Blad en hyggelig oppgang med totaløkning på 2286. For de andre er endringene minimale. 

Aktuelle linker 

Kampanje

Medier24

Journalisten