mars 07

Mener delt omsorg er barnets beste

Mener delt omsorg er barnets beste

At delt omsorg er best for barnet, er det delte meninger om. En svensk studie konkluderer med at barn som bor like mye hos begge foreldrene etter en skilsmisse, har det tilnærmet like bra som de som bor under samme tak med begge foreldrene.

Og det går betydelig bedre med dem som bor hos begge, enn for dem som bor mest hos den ene av foreldrene.

Mange er bekymret for at det å bo halvparten av tiden hos mor og halvparten hos far gir stressede og rotløse barn. Men forskningen fra CHESS – Centre for Health Equity Studies- som er tilknyttet Karolinska institutet og Stockholms universitet – motbeviser dette.

– De problemene som kan oppstå ved å flytte mellom to hjem, virker å være underordnet det at man får litt hverdag sammen med begge foreldrene, sier Malin Bergström til det svenske nettstedet forskning.se. Hun er psykolog og forsker og jobber med et prosjekt som undersøker hvordan barn påvirkes av delt omsorg.

Hvor bra har jeg det?Ifølge forskning.se har forskerne bak CHESS gjennomgått en rekke store undersøkelser på temaet. De har sammenlignet barn som bor med begge foreldrene i en kjernefamilie, med barn som har enten delt omsorg, bor mest til den ene eller kun bor med en av foreldrene. I denne studien var det barn på seks og åtte år som ble undersøkt. Tidligere har forskerne sett på eldre barn.

De så på boformen til barna opp mot barnas psykiske og fysiske helse, og hvor bra de føler de har det selv. Dette handler om elementer som er viktig for et barn – som det å ha venner og hvordan de fungerer på skolen, hvordan de tenker om seg selv og hvilket forhold de har til foreldrene.

Resultatene viser at barn i kjernefamilier jevnt over har det best. Deretter kommer barn med delt omsorg, barn som bor mest til den ene og til slutt barn som kun bor med en forelder.

For eksempel hadde 16 prosent av jentene som bodde sammen med begge foreldrene, søvnproblemer, mot 18 prosent av de med delt omsorg. For de som bodde mest til den ene forelderen, og de som kun bodde sammen med mor eller far, var tallene henholdsvis 23 og 26 prosent.

Het potet

Diskusjonen om hva som egentlig er best for barna: delt omsorg eller ikke, har pågått en stund – og svinger fra tid til annen.

Denne studien motbeviser argumentene til skeptikerne av delt omsorg.

– Jeg tror barn har en stor evne til å tilpasse seg. Det som er stressende for barn, er om en av foreldrene forsvinner uten at man forstår hvorfor. Eller om det er konflikter i familien, sier Malin Bergström til forskning.se.

Hun er nå i gang med å studere treåringer, og hvordan de håndterer delt omsorg. Så langt ser det ut til at de takler dette på samme måte som eldre barn – det er små forskjeller i helsa til barna som bor sammen med begge foreldrene, sammenlignet med de som har delt omsorg. De små barna som bor hos bare en forelder, kommer dårligst ut.

Dermed konkluderer Bergström og hennes forskerkolleger at det er andre faktorer enn boformen som påvirker hvordan barna har det – som at foreldrene er nærværende og lydhøre og har orden på sitt eget liv.


Innholdsbasert / foto via : Norsk Helseinformatikk