mars 09

Folkehelseinstituttet advarer: Forgiftninger med paracetamol øker blant unge jenter

Folkehelseinstituttet får stadig økende antall henvendelser om selvpåførte paracetamol-forgiftninger blant jenter 15-19 år. Det fryktes at dette er toppen av isfjellet skriver Folkehelseinstituttet. 

1667

I 2016 hadde Giftinformasjonen totalt 1667 henvendelser der paracetamol ble registrert som hovedvirkestoff. Det vil si at i disse henvendelsene er paracetamol det eneste som er tatt, eller at det er vurdert som det mest problematiske virkestoffet ved blandingsforgiftninger.

– Godt over 200 henvendelser gjaldt unge jenter og tallene øker fra år til år. I 170 tilfeller ble det i fjor anbefalt å oppsøke sykehus. Dette syns vi gir grunn til bekymring, sier avdelingsdirektør Mari Tosterud, Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet.

Ikke alle henvender seg til Giftinformasjonen. Derfor kan disse tallene fra Giftinformasjonen være betydelig lavere enn absolutt antall forgiftninger av paracetamol i Norge.

Eksponeringer hos større barn og ungdom 10-19 år

Henvendelser om paracetamol hos ungdom (10-19 år) dreier seg i stor grad om selvpåførte forgiftninger. I denne sammenheng betyr det at legemidlet er tatt i hensikt å skade seg eller som rop om hjelp.

I 2016 var dette årsaken i 75 prosent av henvendelsene i denne aldersgruppen. Antall henvendelser om selvpåførte forgiftninger har steget kraftig i løpet av de siste årene.

Jenter er sterkt overrepresentert i ungdomsgruppen ved selvpåførte forgiftninger med paracetamol. I 2016 hadde Giftinformasjonen over åtte ganger så mange henvendelser om selvpåførte forgiftninger med paracetamol hos jenter som hos gutter.

Figur 1. Henvendelser om selvpåførte forgiftninger med paracetamol hos jenter/unge kvinner

Antall henvendelser om jenter 10-19 år for de siste årene er vist i figur 1. Hovedproblemet er i aldersgruppen 15-19 år. For aldersgruppen 10-14 år er antall henvendelser så få at vi ikke kan konkludere med noen reell endring.

Fordi årsaken til eksponeringen hos ungdom oftere er selvforskyldt enn uhell, vil mengden de inntar være større og risikoen høyere enn for barn under 10 år.

I 170 av henvendelsene om jenter ble det vurdert at det var fare for moderat eller alvorlig forgiftning som krever oppfølging på sykehus.

I 21 av henvendelsene hadde ikke innringer tilstrekkelig opplysninger til at Giftinformasjonen kunne gjøre noen risikovurdering. Også ved inntak av ikke farlige mengder bes ofte innringer kontakte helsetjenesten for å sikre god oppfølging av disse ungdommene.

Det er gode behandlingsmuligheter ved forgiftninger med paracetamol dersom behandling igangsettes raskt. Giftinformasjonens materiale viser ikke hvor mange som utvikler alvorlige symptomer, da vi oftest kun er involvert tidlig i forløpet.

Det er naturlig å sammenlikne henvendelser om paracetamol med ibuprofen, da begge disse legemidlene er vanlige smertestillende som kan kjøpes uten resept, og begge er tilgjengelige utenom apotek. Antall henvendelser om ibuprofen er vesentlig lavere enn paracetamol, og viser ikke samme økningen. 


Aktuell link / Input via : Folkehelseinstituttet