mars 15

Ubehagelig statistikk 

Gonoré femdoblet siste ti år

Meldte tilfeller av gonoré fortsetter å øke i Norge. Folkehelseinstituttet frykter starten på en mer omfattende spredning av gonoré i Norge. Meldte tilfeller av syfilis i 2016 økte også etter en mindre nedgang i 2015. 

– Gonoréforekomsten i den generelle befolkningen har nå nådd et nivå der vi frykter at vi igjen kan stå overfor en mer omfattende spredning av gonoré i Norge slik de nå opplever i mange andre land, blant annet i Danmark og Sverige, sier Øivind Nilsen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Gonorétilfellene øker

I 2016 ble det diagnostisert 1 096 gonorétilfeller i Norge mot 851 tilfeller i 2015. Den betydelige økningen av gonoré blant menn som har sex med menn (msm) som startet i 2010 fortsatte i 2016.

Også blant heteroseksuelle menn og kvinner fortsatte gonoré å øke (figur 1). Av de 1 096 tilfellene var det 876 menn og 220 kvinner. Av mennene var 598 smittet homoseksuelt, mens 276 var smittet heteroseksuelt.

Økningen av gonoré i 2016 ses særlig i Oslo og Akershus. Av de 1 096 tilfellene meldt med gonoré i 2016 er 768 (70 %) født i Norge og 58 % var bosatt i Oslo.

Av de 276 heteroseksuelt smittede mennene var 108 (39 %) smittet i utlandet. Som ved hiv-infeksjon er Thailand det hyppigste smittestedet i utlandet for menn med 45 tilfeller i 2016, mens 11 ble smittet på Filippinene og sju i Spania. Av 168 menn smittet i Norge var 84 smittet i Oslo, 15 i Bergen og åtte i Trondheim. Av de 220 kvinnene oppgir 190 (86 %) at de ble smittet i Norge, hvorav 81 i Oslo, 20 i Bergen, ni i Trondheim og åtte i Bærum.

Spesielt sterk har økningen av gonoré vært blant kvinner i Norge. Meldte tilfeller er firedoblet på få år.

Input via: Folkehelseinstituttet