mai 15

Billigere medisiner gir flere behandling 


Skjermbilde. Diakonhjemmet sykehus  
 

Norsk forskning med internasjonal betydningEn norsk studie viser at det er trygt å bytte fra kostbar originalmedisin til billigere biotilsvarende medisin. Effekten er den samme, men kostnadene mer enn halveres skriver Helse Sør-Øst i en artikkel

Flere kan få behandling

Det betyr at flere kan få viktig behandling. Nå er resultatene publisert i et av verdens mest anerkjente medisinske tidsskrifter, The Lancet*.

​NOR-SWITCH-studien*, ledet av Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus, er fullfinansiert over det norske statsbudsjettet med 20 millioner kroner. Studien er den første i sitt slag og har vekket stor internasjonal interesse.

Kom på markedet i slutten av 90-tallet

Biologiske legemidler kom på markedet på slutten av 90-tallet, og har siden det vært viktige i behandlingen av en rekke sykdommer. Biologiske legemidler er effektive, men også svært kostbare. På grunn av de høye kostnadene har land med dårligere økonomi vært tilbakeholdne med å starte behandling med biologiske legemidler. 

NOR-SWITCH-studien åpner for at flere pasienter nå kan tilbys den beste behandlingen, fordi man nå vet at det er trygt å bytte pasienter fra en dyr behandling til en rimeligere. Dermed frigjøres det midler slik at flere pasienter kan behandles. 

  • Det er ofte de sykeste som har trengt behandling med biologiske legemidler. Når flere får den beste behandlingen har det mye å si for pasientene. De får mindre smerter og plager av sykdommen sin og dermed økt livskvalitet. Fremskrittene i behandling har også ført til at færre blir uføre og at mange kan stå i arbeidslivet lengre enn tidligere, sier Kvien.

Her kan du lese mer via Diakonhjemmetsykehus