mai 16

Flere spørsmål om cyberforsikring

Etter det siste dataangrepet, WannaCry, har Gjensidige mottatt en rekke henvendelser om forsikringer knyttet til datasikkerhet skriver selskapet i en pressemelding. 
 
– Etter større hendelser kommer det spørsmål om forsikringsdekninger og hva man kan gjøre, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

  • Dessuten tror vi det blir betydelig økt etterspørsel fra bedriftene om å sikre seg med en forsikring, sier Rysstad.

For næringsdrivende utviklet og lanserte Gjensidige en cyberforsikring i 2016. For privatpersoner er det ikke dekning for datainnbrudd, men innboforsikringen dekker ID-tyveri.

CyberforsikringCyberforsikringen hjelper til hvis bedriften utsettes for datakriminalitet som for eksempel hackere, virus eller andre dataangrep. Frem til nå har det dette vært en rimelig måte å forsikre seg mot slik risiko. En slik forsikring koster under en tusenlapp for mindre bedrifter. Bedriften får erstatning og hjelp av IT-eksperter, slik at skadevirkningene av et dataangrep blir minst mulig. Vi dekker ikke løsepenger!

Mange opplever at viktig informasjon og tjenester blir utilgjengelige, noe som kan føre til driftsstans og inntektstap. Andre opplever at sensitiv informasjon kommer på avveie. I tillegg kan selve oppryddingen etter et datainnbrudd være omfattende og ressurskrevende. Uten forsikring vil denne oppryddingen kunne koste bedriften store summer. 

Forsikringen kan bistå med teknisk bistand, rekonstruering av data- og programvare, erstatning ved driftstap, kriminalitet og erstatningsansvar overfor tredjepart.