mai 19

Ulveangrep? Hva bør du som husdyreier tenke på? 

 
(Foto: Hans Runar Kojedal, Spydeberg kommune)

Trolig ulveangrep i Askim. 

20 sauer ble trolig tatt av ulv i Askim 18. mai. Husdyreiere bør forsikre seg om at gjerder holder forsvarlig stand skriver Fylkesmannen i Østfold:

•Gå rundt gjerdetraséen og se etter vindfall, utgravinger og svake punkt. Spenningen bør være over 4,5 kV.

Meld ifra om spor og observasjoner

Alle observasjoner, spor og sportegn av fredet rovvilt bør meldes til rovviltkontaktene i Statens Naturoppsyn så raskt som mulig. Det finnes en egen app for det til iPhone og Android, Skandobs Touch.

•Det er avgjørende at rovviltkontaktene får denne informasjonen. God informasjon gir et riktigere grunnlag for forvaltning og er også til hjelp i en vurdering av søknad om tilskudd til akutte tiltak. 

Det er også mulig å rapportere direkte på http://www.skandobs.no.
Aktuell link