mai 31

Distraherte og uoppmerksomme trafikanter er livsfarlig – Statens vegvesen tar grep i ny trafikksikkerhetskampanje

Manglende oppmerksomhet er like farlig for myke som for harde trafikanter. Manglende oppmerksomhet er en av faktorene i nesten en tredel av dødsulykkene i Norge.
Ny kampanje 
      

Statens vegvesen vil ha våkne og oppmerksomme trafikanter og lanserer ny nasjonal trafikksikkerhetskampanje om farene ved distraksjon og lav oppmerksomhet.

via Vegnett

I 2019 kommer kampanjen som for alvor skal fange vår oppmerksomhet – for å lære oss hvor viktig det er å være nettopp det – oppmerksomme.

– Målet med kampanjen er å forebygge alvorlige ulykker i trafikken. Mange er for lite bevisst på sin egen manglende oppmerksomhet mens de beveger seg i trafikken, sier direktør Bodil Rønning Dreyer på Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet.

Kampanjen vil satse på å formidle situasjoner som alle har opplevd for å skape gjenkjennelse.

De farlige hverdagslige forstyrrelsene

Forskning viser at bilførere blir distrahert av mange ulike aktiviteter – blant annet å skru på radio eller musikkanlegg, bruke mobilen, spise eller snu seg mot baksetet. Men også samtaler, egne tanker eller vanskelige livshendelser stjeler oppmerksomheten fra trafikkbildet. 

Analyser viser at uoppmerksomhet og distraksjon er medvirkende faktor i 20-30 prosent av alle ulykker, og i nesten en tredel av alle dødsulykker med motorkjøretøy i Norge.

En livsviktig oppgave

– Vi vil løfte sjåførrollen og gjøre folk mer bevisste på at det å føre et kjøretøy er en livsviktig oppgave, sier Dreyer.

– Kun to sekunder med blikket et annet sted enn ute på veien, kan være fatalt. Nå ønsker vi å komme med ny og nyttig kunnskap som øker trafikksikkerheten. Utfordringen blir å formidle det på en emosjonell måte som treffer publikum, sier hun og påpeker at uoppmerksomhet ikke bare gjelder sjåfører. Kampanjen vil også inkludere andre trafikantgrupper, som syklende og gående.

Her kan du lese mer om Vegvesenets satsing mot distraksjon i trafikken.

Innholdsbasert + foto via Vegnett