mai 31

Vil bli nasjonalt senter for klimaavtrykk..

Bildet: Fredrikstadordfører Jon-Ivar Nygård, Ole Jørgen Hanssen og Hanne Raadal fra Østfoldforskning og fylkesordfører Ole Haabeth har tro på et nasjonalt senter for miljødokumentasjon i Fredrikstad.


Skjermbilde Østfold fylkeskommune 

Nasjonalt senter for klimaavtrykk

Med solid støtte fra Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune søker nå Østfoldforskning om å få bli nasjonalt senter for livsløpsvurderinger – eller enklere sagt, et senter som med forskningsbriller skal kunne si om valgene vi tar er miljøriktige, eller om de bare virker sånn skriver Østfold fylkeskommune i en artikkel:

Både fylkesordfører Ole Haabeth og Fredrikstadordfører Jon-Ivar Nygård er begeistret og positive til tanken, og vil at de to som henholdsvis største eier og vertskommune sammen går inn med 7,2 millioner kroner i prosjektet. Resten – ca 29 millioner kroner – søkes det Forskningsrådet om. Søknaden er sendt, og svar ventes i løpet av juni.

Lurer du på hva som er miljømessig å foretrekke av:

  • Biogassbiler, elektriske biler og dieselbiler?
  • Elektrisitet fra vannkraft, vindkraft, solenergi eller gasskraft?

  • Materialgjenvinning eller forbrenning av plastavfall, matavfall ol?

  • Å feriere i Norge eller Spania på vinteren?

  • Er det emballasjen rundt oksekjøttet som er mest negativt i miljøsammenheng, eller er det gassen dyret slipper ut? (Riktig svar er oksen). Her skal det altså kunne dokumenteres fra fjøs til forbruker.

Dette og mer til er en bit av det prosjektet som nå etableres skal kunne gi svar på. I første rekke vil senteret henvende seg til forskningsmiljøer og næringsliv, men tankegangen og metodikken skal også kunne gjøre seg gjeldende for den enkelte.

– En motor

  • På mange måter har vi fungert som Norges fremste innen livsløpsvurderinger, men har manglet forankringen og «stempelet». Ved å etablere dette senteret nå, knyttes vi sterkere opp mot universitetsmiljøet på Ås, og nordiske og internasjonale miljøer innen forskning og utvikling. Senteret i regi av Østfoldforskning, fylkeskommunen og kommunen vil kunne bli en motor, sier professor Ole Jørgen Hanssen ved Østfoldforskning.

Norenviro

Senteret for miljødokumentasjon vil få navnet Norenviro, og ha hovedsete i Fredrikstad. Livsløpsvurderinger rundt prosesser og produksjon skal bidra til å dokumentere at det du produserer eller kjøper faktisk er så miljøvennlig som du tror eller håper.

– Viktig

  • Det er viktig i nasjonal sammenheng å få på plass dette senteret. Hvis vi skal være konkurransedyktige i framtiden, er det ingen vei utenom å kunne dokumentere at man har gjort de riktige valgene. Å få senteret etablert i Østfold, kan bidra til at våre produksjonsbedrifter kan ligge i forkant, og utnytte dette som et fortrinn. Det omtalte «grønne skiftet» byr på muligheter for næringsutvikling, og jeg er veldig glad for at dette senteret knytter oss tettere opp mot miljøet på Ås, sier Ole Haabeth.

Aktuell link