juni 14

Åpner tilsynssak mot stiftelsen Fyrlykta

Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet.

Åpner sak

Stiftelsestilsynet har i en tid jobbet med stiftelsen Fyrlykta. Nå har tilsynet valgt å åpne tilsynssak, og ber stiftelsen om mer informasjon.

Har fulgt med

Stiftelsestilsynet har fulgt med stiftelsen en tid, og har nå valgt å åpne tilsynssak mot stiftelsen.– Vi ber stiftelsen om ytterligere informasjon om bl.a. lønninger, beslutningsprosesser i styret, og bruk av overskuddet. Deretter vil vi vurdere om Fyrlykta har brutt stiftelsesloven. Dersom det skulle vise seg at det er tilfelle, vil vi handle, sier Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet i en melding. 

Tilsynet har ansvar for å utøve tilsyn etter stiftelsesloven. Det gjøres på ulike måter. Tilsynet skal godkjenne alle vedtektsendringer etter søknad fra stiftelser, og overvåker stiftelser gjennom medierapporter, tips og brev fra revisorer. Tilsynet gjør også egne observasjoner, og sjekker stiftelser opp mot ulike register og relevante kilder. – Bakgrunnen for at tilsynet har valgt å åpne tilsynssak er informasjonen Stiftelsestilsynet har fått gjennom VG, dialog med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), rapport fra Deloitte og egen kartlegging, sier Longvastøl.

Tilsynsarbeidet går nå over i en mer formell fase i Fyrlykta-saken. Derfor har tilsynet behov for å involvere stiftelsen, og hente mer informasjon direkte fra Fyrlykta. – Vår oppgave er å verne om stiftelsesordningen i Norge. Stiftelser som bryter loven undergraver den viktige rollen stiftelser spiller i Norge. Når vi har fått informasjon fra Fyrlykta, og gått gjennom denne, vil vi kommentere på utfallet, avslutter Longvastøl.