juni 15

Over 560 ungdommer har nå fått læreplass. Det er 130 flere enn på samme tid i fjor..

Over 560 ungdommer har nå fått læreplass. Det er 130 flere enn på samme tid i fjor opplyser Østfold fylkeskommune. 

  • Dette er flotte tall som vi håper fortsetter å øke, sier Hans-Einar Rustøy Hansen, formidlingsansvarlig i opplæringsavdelingen

Ligger over fjorårets tall

Ansettelser av lærlinger er godt i gang i Østfold. Lærebedrifter og kommuner jobber i disse dager med å ansette lærlinger for de neste årene.

Til nå er 561 elever formidlet til læreplass mot 431 i 2016. Av disse har 480 såkalt ungdomsrett mot 367 på samme tid i fjor. Flest formidlet så langt er i Helsearbeiderfaget med 53,4% (95 stk) av søkerne.

Kjemiprosessfaget har så langt formidlet størst andel av søkerne med 84,2%. Utdanningsprogrammet som har formidlet størst andel av søkerne så langt er Restaurant og matfag med 54,1%.

Rustøy Hansen har følgende tips til de som ikke har fått læreplass ennå:

  • Som søker konkurrerer du med over 1000 andre om de beste læreplassene. Den læreplassøkeren som er aktiv, og viser en bedrift mer av seg selv enn sine karakterer og fravær (for eksempel skriver en søknad og leverer den personlig i bedriften), blir nok prioritert først til intervjuer.

Aktuell link