juni 16

Politiet forbyr den Nordiske motstandsbevegelsen å avholde demonstrasjon i Fredrikstad 29. juli..

 

Politiet forbyr den Nordiske motstandsbevegelsen å avholde demonstrasjon i Fredrikstad 29. juli. Det skriver politiet i en pressemelding fredag morgen.

Ble gitt tillatelse 

I begynnelsen av juni ble det muntlig gitt tillatelse til at Den nordiske motstandsbevegelsen kunne gjennomføre en demonstrasjon i Fredrikstad 29. juli. 

Politiet har foretatt en betydelig innhenting av informasjon og startet en omfattende planlegging for å tilrettelegge for demonstrasjonen.

  •  – Det er varslet flere motdemonstrasjoner med potensiale til å trekke svært mange mennesker til Fredrikstad. Politiets informasjonsinnhenting viser at det er stor risiko for voldelig motstand og organiserte ordensforstyrrelser fra enkeltgrupperinger av motdemonstranter. Gitt det store antall mennesker som er ventet å oppholde seg i sentrum medfører arrangementet en uakseptabel skaderisiko for publikum, bygninger, kjøretøy og gjenstander, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt. 

Vurdert tiltak 

Politiet har vurdert tiltak som kan sikre gjennomføringen av et trygt arrangement, men har kommet frem til at faren for alvorlige ordensforstyrrelser likevel er stor. 

  •  – Tiltakene vil måtte iverksettes flere dager før demonstrasjonen. Vi snakker om omfattende sikkerhetstiltak som sperringer, kontrollposter og tung tilstedeværelse av politi. Dette vil helt klart være til stor ulempe og oppleves som inngripende for alle som oppholder seg i Fredrikstad, sier Hasseldal. 

Fordi politiet vurderer at arrangementet medfører en stor fare for alvorlig forstyrrelse av ro, orden og lovlige ferdsel, nedlegges forbud mot gjennomføring i medhold av politiloven § 11 3. ledd og politiinstruksen § 8-5. 

29.juli

  •  – Forbudet gjelder arrangementet 29. juli, og er ikke til hinder for et tilsvarende arrangement en annen dato. Vi vil nå gå i dialog med arrangøren for å forsøke å finne en løsning, avslutter Hasseldal.