juni 16

Styrket vern av varslere og endring i arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli

– Nå får vi et bedre varslervern i norsk arbeidsliv. Det er viktig både for samfunnet, virksomhetene og ikke minst for varslerne selv. Stortinget har også vedtatt vårt forslag om at det skal være mulig å jobbe mellom klokka 21 og 23. Det vil nok gjøre mange småbarnsforeldre glade, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en melding. 

– Jeg tror mange kjenner seg igjen i hva arbeidstidsbestemmelsen handler om, kanskje spesielt foreldre med små barn. Mange har nok behov for å være mer til stede når barna er våkne, og heller ta frem pc-en senere på kvelden, sier Hauglie. 

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år. 

Endringer i varslingsreglene

Følgende konkrete endringer vil styrke vernet av varslerne:  

Virksomheter med fem ansatte eller flere pålegges å utarbeide varslingsrutiner 

Forskning viser tydelig at det varsles mer og at varslerne blir behandlet bedre i virksomheter som har rutiner for varsling. Det innføres en plikt for alle virksomheter med fem ansatte eller flere til å utarbeide rutiner for hvordan varsling og varslere skal ivaretas. Samtidig innføres visse minimumskrav til varslingsrutinenes innhold. 

Innleide arbeidstakere får utvidet varslervern 

Varslervernet i arbeidsmiljøloven i dag gjelder for virksomhetens egne ansatte. Innleide arbeidstakere kan også få kjennskap til kritikkverdige forhold i virksomheten de er innleid til. Innleide arbeidstakere har ikke stillingsvern i innleievirksomheten og vil dermed kunne være i en særlig sårbar situasjon hvis de sier ifra om kritikkverdige forhold. De innleide får derfor nå samme rett til å varsle og samme vern mot gjengjeldelse som innleievirksomhetens egne ansatte. 

Myndighetene skal ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem 

Det er alltid lovlig å varsle tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter. I dagens regelverk kan det være uklart om varslerens identitet kan hemmeligholdes. Det innføres en utvidet taushetsplikt som vil gjøre det tryggere å varsle til offentlige myndigheter.

Endringer i arbeidstidsreglene om arbeid mellom klokken 21 og 23

Formålet med den nye bestemmelsen er å gi bedre muligheter til fleksible arbeidsdager, uten at arbeidstaker skal arbeide mer eller hvile mindre.

Det er kun arbeidstaker som kan ta initiativet til arbeidet. Arbeidstaker må selv ønske å arbeide mellom klokken 21.00 og 23.00. Det kreves en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Samtidig må arbeidsgiver være enig i at noe av arbeidet utsettes til kvelden.

Arbeid som utføres etter klokken 21, må være innenfor daglig arbeidstid. Arbeid utover avtalt arbeidstid vil fortsatt være overtid. Reglene for hva som regnes som nattarbeid endres ikke.

Lovvedtaket er en oppfølging av Arbeidstidsutvalgets innstilling NOU 2016: 1, Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet.