juni 19

Fotball for asylsøkere..Fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i region- og mottaksavdelingen i UDI og generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF signerer avtale om fotballaktiviteter for mottaksbeboere over hele landet. (Foto: Christer Madsen, NFF)

Fotball for asylsøkere

Norges Fotballforbund (NFF) og UDI har inngått en avtale om fotballaktiviteter for mottaksbeboere over hele landet i regi av klubber og kretser.

UDI har i løpet av det siste året inngått intensjonsavtaler om aktiviteter i asylmottak med de frivillige og humanitære organisasjonene Caritas Norge, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Norges Idrettsforbund, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforening, Redd Barna og Norges Røde Kors.

  • Samarbeidet med Norges Fotballforbund vil, i likhet med de øvrige frivillige organisasjoner UDI har inngått intensjonsavtaler med, utgjøre en stor forskjell for de det gjelder – beboere i asylmottak, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i region- og mottaksavdelingen i UDI.

Meningsfull hverdag

Formålet med disse avtalene er å tilby supplerende aktiviteter til asylsøkere for å bidra til en meningsfull hverdag, motvirke passivitet og stimulere til økt lokal samhandling med asylsøkere. I henhold til UDIs reglement for drift av statlige mottak (eksternt nettsted) skal mottakene tilby aktiviteter til beboere i mottak skriver UDI i en artikkel

Intensjonsavtalene forplikter UDI og organisasjonene i fellesskap til å bidra til at beboerne skal oppleve at hverdagen kan fylles med frivillige aktiviteter. Målet med avtalene er å øke aktivitetstilbudet i mottakene for å fremme integrering og toleranse, samt å stimulere til samhandling mellom asylsøkerne og lokalsamfunnene.

Norges Fotballforbund (NFF) vil på bakgrunn av denne avtalen bidra til fotballaktivitet for mottaksbeboere over hele landet i regi av klubber og kretser.

  • Et samarbeid med UDI er viktig for NFF og vår målsetting om å inkludere alle som ønsker spille fotball, også barn og unge i asylmottak. Det er allerede et stort engasjement for disse beboerne i norsk fotball der økt fysisk aktivitet, en meningsfull hverdag og økt mestringsfølelse er de førende prinsippene, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund.

Forebygger helseproblemerNFFs visjon «Fotball for alle» forplikter organisasjonen til å legge forholdene til rette for at alle som vil, skal få delta i fotballaktiviteter. Denne visjonen omfatter også beboere på asylmottak.

NFF er Norges største særforbund (sentralleddet for fotballklubber) og landets største barne- og ungdomsorganisasjon (18 fotballkretser, 1844 fotballklubber, 2844 lag og 130.000 frivillige/tillitsvalgte).

UDI og Norges NFF har med dette en felles intensjon om å koordinere og målrette den frivillige innsatsen for å oppnå avtalens formål ved å samarbeide om idrettslige aktiviteter til asylsøkere, frivillig engasjement og gjensidig kompetanseheving og informasjonsutveksling.

– Økt aktivitet motvirker passivitet og kan være forebyggende mot mulige helseproblemer. Vi ser frem til et godt samarbeide – til beste for beboerne, sier Fløtre.  

Aktuell link / foto Input via UDI