juni 19

Fylkesmannen vil våren 2018 føre tilsyn med smertepoliklinikken ved Sykehuset Østfold..

Fylkesmannen vil våren 2018 føre tilsyn med smertepoliklinikken ved Sykehuset Østfold HF

Østfold ligger øverst på statistikken over bruk av vanedannende legemidler. Brukt på feil måte kan slike legemidler gjør mye skade. Gjennom rollene Fylkesmannen har kan vi, i en viss utstrekning, både oppdage uheldig bruk og bidra til riktigere bruk.

  • Fylkesmannen i Østfold har i 2017 gjennomført et omfattende tilsyn med fastlegenes rekvirering av vanedannende legemidler. Vi har erfart at de mange endringene som er gjort i førerkortforskriften har gitt utfordringer for de rekvirerende legene. Ikke alle holder seg like godt oppdatert skriver fylkesmannen i en melding. 


-Fungerer ikke like godt 

Gjennom Fylkesmannens behandling av førerkortsaker, og tilsynssaker knyttet til mistanke om uforsvarlig rekvirering, har vi sett at samhandlingen mellom smerte- poliklinikken og fastlegene ikke alltid er god nok. Det kan lett oppstå uklarhet om hvem som til en hver tid har ansvar for rekvireringen, om hvor lenge legemiddelbehandlingen som er startet ved smertepoliklinikken skal videreføres, og på hvilken måte den eventuelt skal nedtrappes.

Helse- og omsorgsdepartementet har i sin styring av de regionale helseforetakene gitt føringer på at tverrfaglige smerteklinikker må få større oppmerksomhet regionalt og lokalt.

Aktuell link