august 09

Har etablert en felles ressursgruppe for barn som pårørende..

Ressursgruppens leder Ann Elin Vollan og fagutviklingsrådgiver Borghild Marie Mamen Vege ved DPS Nordre Østfold. Foto: Sykehuset Østfold

Ressursgruppe

Psykisk helsevern og somatikk i Sykehuset Østfold har etablert en felles ressursgruppe for barn som pårørende skriver sykehuset Østfold i en artikkel.

– Det er et stort behov for å se barn som pårørende, så det er veldig flott at vi nå er samlet i én felles ressursgruppe, sier fagutviklingsrådgiver Borghild Marie Mamen Vege ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Nordre Østfold.

I vår ble det besluttet å slå sammen ressursgruppen for barneansvarlige somatikk med Barn som pårørende – en ressursgruppe ved klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. 

Jobbe sammen

– Vi to fra somatikken er glad for å jobbe sammen med psykiatrien i denne gruppen. Det er god forankring og flinke kollegaer med stor faglig styrke, sier kreftsykepleier Astrid Helene Blomqvist ved senter for lindrende behandling. Hun mener de bør bli enda bedre til å tilby foreldre hjelp til å informere barn, samt snakke med barn.

– Vår jobb på sykehuset er også å sikre at barn og foreldre får nødvendig hjelp etter utskrivelse. Så god dokumentasjon om barn som pårørende i sykepleiedokumenter, pleie og omsorgsmeldinger og epikriser er avgjørende. Vi har håp om at både registrering, kartlegging og samtaler skal være en naturlig oppgave i somatikken, sier Blomqvist.

Barn skal få være barn

Hvem er barn som pårørende? Lovbestemmelsen inkluderer alle under 18 år, og skal gjelde for biologiske barn, stebarn, fosterbarn, adoptivbarn, søsken og andre.
Ressursgruppen skal sikre at sykehusets medarbeidere er kjent med ressursgruppen, nasjonale anbefalinger og gjeldende lovverk, og bidra til at barn som pårørende følges opp.

– Det betyr ikke at det er vi i ressursgruppen som skal gjøre all jobben, men vi skal være på tilbudssiden. Vi skal ha oversikt over de barneansvarlige, koordinere informasjon og veiledning, og bidra til kompetanseutvikling, sier ressursgruppens leder Ann Elin Vollan.

Målet er at når barn er pårørende, skal de få bli i sin rolle som barn selv om foreldrene opplever sykdom eller avhengighet. Barn skal få slippe belastende omsorgsoppgaver når foreldre strever.

Her kan du lese mer på sykehusets nettsider