august 09

Millionbeløp til syv Østfold-kommuner. Skal fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet..

Kommuner i Indre Østfold er den store vinneren nå som Østfold fylkeskommune har besluttet hvem som skal få støtte til prosjekter som skal fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet.

Totalt søkte 16 organisasjoner om til sammen 15 168 283 kroner for 2017 skriver Østfold fylkeskommune.

Får penger

Følgende kommuner vil motta støtte i år: Trøgstad, Hvaler, Fredrikstad, Eidsberg, Rakkestad, Askim og Hobøl. I tillegg gis det støtte til folkehelseprosjekter i regi av Høgskolen i Østfold og Østfold fylkeskommune.

Her kan du sjekke de aktuelle tildelingene

Gode prosjekter

– Barn og unges psykiske helse er en av de store folkehelseutfordringene i Norge, og det er viktig med tidlig innsats for å forebygge større problemer senere i livet. Østfold har større utfordringer enn resten av landet og da er det ekstra gledelig å kunne støtte gode lokale prosjekter som skal skape økt trivsel og mening blant barn og unge. Det sier styreleder i Østfoldhelsa Inger-Christin Torp.

35 millioner

Til sammen er det planlagt å dele ut totalt 35 millioner i Østfold fordelt på fem år. Det innebærer at flere kommuner enn de syv kan få bistand fremover. Østfold er ett av fem fylker som er valgt ut til den nye nasjonale satsningen «Program for folkehelsearbeid i kommunene». Det overordnede målet med folkehelseprogrammet er bedre psykisk helse og livskvalitet i befolkningen. Dette inkluderer også lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge opp til 24 år skal være prioritert målgruppe.

– De syv kommunene som er valgt ut, skal nå jobbe videre med prosjekt-ideene. Dernest vil vi ta stilling til hvor mye hver av dem skal få i støtte, sier leder av opplæringskomiteen i fylkeskommunen Elin J. Tvete.

Styrker barn og unges psykiske helse

På nasjonalt nivå er det i 2017 totalt 42,1 millioner kroner til fordeling i 2017. Foruten Østfold ble også Vestfold, Agder, Oslo og Oppland valgt ut.

Her kan du lese mer