august 10

Nå kan du forhåndsstemme

Fra 10. august til og med 8. september kan du forhåndsstemme. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet, men på valgdagen må du stemme i den kommunen du bor. Husk legitimasjon skriver Østfold fylkeskommune.

Kommunene bestemmer tid og sted for forhåndsstemmingen. Eksempel på steder er  rådhus, servicetorg og bibliotek. Det vil også kunne være forhåndsstemmegivning på sykehus, sykehjem, fengsler og lignende. Syke og uføre kan søke kommunen om å få stemme hjemme.

Du kan forhåndsstemme fram til og med fredag 8. september. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet.

På valgdagen 11. september (og i noen kommuner også 10. september) må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 30. juni. Du kan bare stemme én gang.

Har du fått valgkort, ta det med. Du må ikke ha valgkort for å stemme, men det sparer deg for tid.

Hvem har stemmerett ved stortingsvalget?
Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge.

Se hvor og når du kan forhåndsstemme i din kommune

Aktuell link

Foto via Østfold fylkeskommune