august 12

Nå må elevene selv søke om skoleskyss..

Nytt fra skoleåret 2017/18, er at alle elever i videregående skole, både gamle og nye, selv må søke om skoleskyss opplyser Østfold fylkeskommune.

Mer enn 6 km

Husk å søke om skoleskyss så snart du har fått beskjed om inntak til videregående opplæring.
Du har rett til gratis skoleskyss dersom du har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole. Dette fastsettes ved kartmåling. Ved spesielle behov kan du søke om unntak. Da tar du kontakt med din videregående skole, som hjelper deg med søknad.

Du søker via MinSkyss

Alle videregående elever må søke selv via den nettbaserte løsningen «MinSkyss. MinSkyss beregner automatisk om du har mer enn 6 km gangavstand mellom hjem og skole. Privat oppmåling godtas ikke.

Hvem skal søke i MinSkyss? 

• Elever som har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole (fastsatt ved kartmåling).

• Elever som har skyss i dag og som skal fortsette som skysselever neste år.

• Elever som går på 10. trinn i grunnskolen og skal begynne på videregående skole.

Informasjon i MinSkyss

Du kan selv følge med på behandlingen av søknaden i MinSkyss, se busskortnummeret og om bussdelen i skolekortet er aktivt. Hvis hjemadressen eller skolen endrer seg, må du sende ny søknad.

Har du skolekort med bilde fra videregående skole? – Husk å ta vare på det! Elever som har skolekort fra før, skal beholde dette selv om de søker for nytt skoleår eller bytter skole. Skolekortet er gyldig på bussen, selv om det skulle stå gammelt skolenavn på kortet. Har du ikke videregående skolekort fra før?  Da får du nytt kort på skolen

Elektronisk skolekoret

Ved skolestart vil alle elevene i de fylkeskommunale videregående skolene motta et elektronisk skolekort som brukes som skolebevis, lånekort på skolebiblioteket og som busskort.

Dette gjelder ikke privatskolene, som har egne ordninger. Ta kontakt med skolekontoret hvis du skal gå på privatskole og bor mer enn 6 km unna skolen.

Skolekortene deles ut til elevene i løpet av de første skoleukene. Elever på 1. trinn med rett til gratis skoleskyss, får midlertidige reisekort som skal brukes på bussen inntil skolekortene deles ut.Elever som har mistet kortet sitt i løpet av sommeren, må melde i fra til skolen om mistet kort.

Aktivering av kortet

Når en elev har fått innvilget skoleskyss med buss, blir elevens kort aktivert via billettmaskinene i bussene. Det er derfor viktig at elevene alltid legger kortet på kortleseren i bussen for at det skal oppdateres.

Aktuell link