august 12

Østfoldingene er flinke til å gi blod. 657 østfoldinger har meldt seg som nye blodgivere hittil i år. Trenger..

Medarbeidere i blodbanken i Sykehuset Østfold jobber for å få flere blodgivere, og selv om østfoldingene er særdeles flinke, er det fortsatt behov for flere som vil gi blod opplyser sykehuset på sine nettsider.

I og med at mange faste blodgivere reiser på ferie, kan sommer og ferietid være utfordrende når det gjelder tilgangen til blod.

Ringt mye

– Vi har ringt mye i sommer og har hatt stor aktivitet på å kalle inn blodgivere, bekrefter bioingeniør Solveig Myhre i seksjon for transfusjonsmedisin i Sykehuset Østfold. Hun forteller at det etter noen hektiske uker ser bra ut når det gjelder blodberedskapen.

– Nå vil jeg si vi er ganske ajour. Det har vært ganske rolig når det gjelder forbruk av blod de siste ukene også, og det hjelper selvfølgelig, sier Myhre.

– Blodbanken i Sykehuset Østfold har svært god beredskap da vi har fem tappestasjoner, og blodgiverne i fylket er veldig flinke til å komme når vi ber om det, sier seksjonsleder Bjørg Kari Bolstad i senter for laboratoriemedisin.

Stort behov

I Oslo har blodbanken slitt med å få inn nok blod i hele sommer og har lavere beholdning enn vanlig, og i Sverige ble det nylig meldt om akutt blodmangel.

Blodbanken i Sarpsborg og på Kråkerøy har holdt åpen i hele sommerferien. Blodbankene i Askim, Halden og Moss som har hatt noen sommerstengte uker hver, er nå tilbake til normale åpningstider.

– Mange nye givere har meldt seg og gitt blod for første gang i sommer. Det er vi veldig takknemlige for. Selv om beholdningen er bra nå, så vet vi aldri når den tømmes igjen. Derfor må vi alltid ha blodgivere for hånden som kan gi når vi trenger det, sier fagbioingeniør Bodil Johansen i Sarpsborg blodbank.

I 2015 ble det utgitt en nasjonal rapport som ga en samlet oversikt over tilgang til og bruk av blod i Norge. Den viste at det var 94 678 enkeltgivere som ga blod i 2014.  Sykehuset Østfold hadde gode tall med 7879 blodgivere. Antall blodgivere har variert, og de senere årene har det stadig vært pekt på behovet for flere blodgivere over hele landet for å sikre at det er nok blod i krisesituasjoner.

Vervekampanje

Blodbanken i Østfold er aktive for å verve nye givere. Hittil i år har blodbanken i Sarpsborg fått 260 nye givere, og det er en dobling fra tidligere år.

– Totalt i Østfold har vi 657 nye blodgivere i år, og det er veldig bra. Men vi håper på 1000, sier Johansen. Blodbanken i Sarpsborg har fortsatt stor kapasitet og behov for nye blodgivere, og vervekampanjen fortsetter.

Her kan du lese mer

Foto via sykehuset Østfold