oktober 07

Vil taksere eiendommene i Sarpsborg på nytt..

Torsdag 12. oktober behandler bystyret i Sarpsborg spørsmålet om ny taksering av eiendommer i Sarpsborg kommune.

Sarpsborg kommune har spurt Lise Billington Bye, som er rådgiver med eiendomsskatt som spesialfelt, hva omtakseringen innebærer..

Loven krever at kommunene må taksere eiendommene hvert tiende år hvis de skal kreve inn eiendomsskatt. Det er ti år siden forrige taksering i Sarpsborg.

Mer rettferdig eiendomsskatt

  • Hvorfor setter kommunen i gang med omtaksering nå, Lise?
  • Vi må taksere eiendommene på nytt for å fange opp utviklingen i eiendomsmarkedet de siste ti årene, og oppdatere kommunens eiendomsregister. På denne måten blir eiendomsskatten mest mulig rettferdig.

Etter planen skal de nye takstene legges til grunn for beregning av eiendomsskatt fra 2020. Det er altså ikke slik at takseringen i seg selv endrer hvor mye du skal betale. Hvilken sats kommunen skal kreve i eiendomsskatt blir bestemt utfra verdien på boligen din. Dette blir en sak for bystyret i 2019.

– Når kommer det noen og takserer? Hva skal jeg gjøre da?

  • Vi anslår at takseringen vil finnes sted i løpet av andre halvår i 2018 og første halvår av 2019. Det er ikke nødvendig at du som er huseier er hjemme når boligen blir taksert, siden takseringen kun foregår utvendig. Alle som har eiendommer i Sarpsborg kommune vil få et brev med informasjon i god tid før takseringen begynner, sier Lise.

I brevet vil det også stå hvilke opplysninger vi har om eiendommen din. Du må gi tilbakemelding om det er feil eller mangler i disse opplysningene. Dette gjelder også de som eier en næringseiendom. Disse blir imidlertid taksert både utvendig og innvendig. Dette foregår normalt sammen med eier eller en som representerer eieren.

Dagens beregning:

• Bolig: 12 000 kroner pr kvadratmeter.

• Fritidseiendommer: 8 000 kroner pr kvadratmeter.

• Tomter: 200 kroner pr kvadratmeter opptil 1 mål, 20 kroner pr kvadratmeter opptil 5 mål. Areal over 5 mål blir ikke taksert.

Aktuell link

Foto via Sarpsborg kommune