oktober 09

9,9 millioner prøver ble analysert i Sykehuset Østfolds senter for laboratoriemedisin i 2016. Solid vekst..

9,9 millioner prøver ble analysert i Sykehuset Østfolds senter for laboratoriemedisin i 2016. – Alle fagområder opplever en vekst dette året, sier avdelingssjef Anne-Kathrine Palacios fornøyd. Foto: Sykehuset Østfold

Solid vekst i sykehuslaboratoriet

Avdelingssjef Anne-Kathrine Palacios er svært fornøyd med den positive utviklingen til senter for laboratoriemedisin. Avdelingen har til sammen 4700 kvadratmeter areal til disposisjon i sykehuset på Kalnes. 220 årsverk fordelt på 8 seksjoner i fire ulike fagområder jobber under avdeling senter for laboratoriemedisin skriver sykehuset i en ny artikkel:

Bidratt med overskudd

  • I Fredrikstad var de ulike seksjonene spredd over flere etasjer, så vi hadde helt klart store forventninger til samlokaliseringen på Kalnes. Her på Kalnes har vi ikke dører mellom engang, og det har en kjempeverdi å ha samlet alt på ett plan, sier Palacios.

Men det har tatt litt tid å komme dit de er i dag, og i begynnelsen var det en del arbeidsoppgaver som måtte utføres manuelt. I hele 2016 har avdelingen brukt mye tid på å få tilpasset instrumentparken og arbeidsprosessene. Arbeidet gir gode resultater.

I administrerende direktørs oppsummering etter første halvår, ble nettopp suksessen til senter for laboratoriemedisin trukket fram i Sykehuset Østfolds arbeid med å gjenvinne kontrollen over økonomien.

  • Alle fagområdene opplever vekst i prøver, men det er først og fremst rusmiddelprøvene som har gitt oss det store overskuddet i år, sier Palacios.

Mest utenfra

Nytt på Kalnes er det også at analysehallen analyserer prøver for de andre fagområdene internt i sykehuset.

I 2016 ble det analysert 9,9 millioner prøver i senter for laboratoriemedisin. 8,3 millioner av dem ble gjort i analysehallen. 66 prosent av alle prøver som skal analysene kommer fra fastleger, helsehus, eksterne poliklinikker og i tilknytning til kommunehelsetjenesten. For prøver utenfra som skal analyseres, får sykehuset refusjon fra HELFO.

  • Kun 18 prosent kommer fra egne poliklinikker, og nesten tilsvarende fra inneliggende pasienter, sier Palacios.

Mer enn bare analyser

Analysehallen er en veldig stor del av arbeidet i senter for laboratoriemedisin, men avdelingssjefen er også opptatt av å vise fram de mange andre oppgavene som utføres i avdelingen. De er det mange av. Nesten alle prøver til senteret kommer inn i felles prøvemottak. Blodprøver og annet med rørpost, samt alle prøvene fra legekontorene.

I Fredrikstad hadde alle fagområdene sitt eget IT-system, men på Kalnes har de ett felles arbeidsverktøy og laboratorieinformasjonssystem som gjør hverdagen enklere.

Veien fra blodbanken

Blodbanken i Østfold har i dag mange faste blodgivere. Men det skjer mye med blod etter tapping. Utestasjoner for blodprøvetaking og tapping fra blodgivere, finnes i dag i Moss, Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Askim. Disse sender inn prøver for analysering og blod til produsering på Kalnes.

  • Posen med blod blir aldri sendt direkte videre til en ny pasient, forsikrer seksjonsleder Bjørg Kari Bolstad ved seksjon for transfusjonsmedisin.

Blod er ferskvare, og etter tapping sendes blodet videre fra utestasjonene i fylket til 4. etasje i Sykehuset Østfold.

  • Vi sier jo at ved å gi blod, er du med og redder 3 liv. Vi kan ikke fremstille blod kunstig, men trenger givere, sier Bolstad.

Her kan du lese mer via sykehusets nettsider..