oktober 10

Nå kan du enkelt sjekke hva staten bruker penger på..

Den nye nettsiden tilgjengeliggjør statsregnskapet på en helt ny og brukervennlig måte. Finansminister Siv Jensen gratulerte direktør i Direktoratet for økonomistyring Hilde Singsaas under lanseringen av den nye nettsiden. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Statsregnskapet.no

Med den nye nettsiden statsregnskapet.no blir informasjon om statens pengebruk nå gjort åpen og tilgjengelig for alle.

Aktuell link

– Av hensyn til demokratiet vårt, er det viktig at også folk utenfor forvaltningen har mulighet til å se hva staten bruker pengene på. I tillegg vil den nye løsningen bidra til mer effektiv ressursbruk i staten, sier Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for økonomistyring.

Nettsiden er en enkel og grafisk fremstilling av statsregnskapet. Målet er at både forvaltningen selv og journalister, forskere, studenter, interesseorganisasjoner og det allmenne publikum enkelt skal kunne utforske statens inntekter og utgifter. Den nye løsningen gjør det også lettere å gjøre sammenlikninger over tid og på tvers av virksomheter.

Sammenliknet med resten av Norden er Norge nå i front når det gjelder å gjøre statlige regnskapsdata tilgjengelige på en brukervennlig måte.

Videreutvikling

Direktoratet for økonomistyring har utviklet den nye nettsiden og vil jobbe kontinuerlig med å videreutvikle løsningen.